Gasilci – le kaj bi brez njih?

Gasilci so izjemno požrtvovalne osebe, na katere se morda vse premalokrat spomnimo. Šele tedaj, kadar jih potrebujemo, jih imamo v mislih oziroma želimo, da se čim prej prikažejo. Delo, ki ga opravljajo, je izjemno odgovorno, ne nazadnje tudi zelo nevarno. V resnici ne zmore biti vsaka oseba gasilec, saj so pri tem zelo pomembne tudi osebne karakteristike posameznika.

Gasilci – le kaj bi brez njih?

Najpogosteje nam gasilci pridejo na misel, ko zasledimo kakšno novico o požaru. A gašenje požara še zdaleč ni edina naloga, ki jo opravljajo. Poglavitne naloge so še reševanje ljudi, premoženja ob naravnih ter drugih nesrečah, redno usposabljanje ter vaje čim bolje opravljanje vseh nalog.

 

Kaj torej gasilci navadno delajo

Poznani so tako prostovoljni kot tudi poklicni gasilci. Ti gasijo požare, rešujejo ljudi ter premoženje ob naravnih in vseh drugih nesrečah, preventivno delujejo v bivalnem pa tudi v delovnem okolju, ki ga pokriva gasilska enota, prav tako gasilci usposabljajo ljudi za varstvo pred požarom ter za gašenje.

Ob vsem omenjenem pa gasilci prav tako vzdržujejo ter servirajo gasilsko tehniko ter gasilska vozila, servisirajo gasilne aparate in orodja, svetujejo glede požarne zaščite in izdelujejo požarno-varnostne načrte, izvajajo gasilsko stražo ob požarno nevarnejših delih, ne nazadnje se torej tudi redno usposabljajo za čim bolje opravljene delovne naloge.

 

Katera so delovna področja, ki jih izvajajo gasilci?

Poklicni gasilci se praviloma lahko zaposlijo v gasilskih enotah, ki jih ustanovijo zlasti večje občine. Tovrstne enote pa uporabljajo tako operativno kot preventivno delo v varstvu pred požarom, in sicer na svojem območju oziroma lokaciji.

Poklicne enote gasilcev so prav tako ustanovljene tudi po večjih podjetjih, ko je zaradi naravne dela požarna ogroženost bolj resna. Prav tako gasilci posredujejo ob nesrečah, ki se zgodijo zunaj njihovega podjetja, torej lahko delujejo kot občinske enote.

Vsak posameznik pri gasilcih pa ima seveda točno določeno nalogo. Dnevna delitev nalog ter dela je še posebej značilna za večje poklicne gasilske enote.…