Ustrezna kritina za našo streho

Krtina, s katero bomo prekrili streho našega doma ali katerega koli drugega objekta, se mora naprej prilagoditi naklonu strehe. Splošno pravilo je, da je treba za streho z večjim naklonom izbrati manjše strešnike. Za nekoliko manj strme strehe pa je precej bolj primerna kritina večjih dimenzij.

Pri izbiri kritine za streho pa je prva tako treba upoštevati še številne druge dejavnike, kot so na primer že izdelano ostrešje, morebitna vgradnja strešnih oken, podnebne razmere, ne nazadnje še arhitekturne značilnosti lokacije, v katerem stoji objekt.

Ponudba kritine na trgu je velika

Na trgu nam je na voljo kritina v najrazličnejših vrstah. Izbiramo lahko med betonsko, kovinsko, bitumensko, vlakocementno, opečnato, leseno, kamnito, slamnato. Vsekakor pa se kritina ne razlikuje samo po materialu ter obliki, temveč tudi po sami barvi. Na voljo jo skorajda v vseh barvnih odtenkih – opečno rdeča strešna kritina, črnkasto rjava in še bi lahko naštevali.

Barvna raznolikost kritine seveda daje prav poseben čas. Kljub temu pa lahko neprimerno izbrana kar močno obremenjuje podobo same krajine, v kateri stoji objekt. Investitor mora zato še toliko bolje upoštevati tudi likovno podobo tako bližnje kot tudi nekoliko bolj oddaljene okolice samega objekta.

Pri izbiri kritine se preveri tudi življenjska doba

Zlasti je tudi pomembno, da je izbrana strešna kritina čim boljše kakovosti. Posledično je tudi njena življenjska doba dovolj dolga. Pri izbiri torej preverite življenjsko dobo, obenem pa tudi, ali je kritina za streho vašega doma odporna na ogenj, kakšen je njen način vgradnje in ne nazadnje kakšna je možnost morebitnega dograjevanja oziroma možnost zamenjave dotrajane ali pa poškodovane kritine.

Na koncu naj še poudarimo, da vam niti najbolj kakovostna kritina ne bo dovolj učinkovito služila, če ostrešje ne bo izdelano pravilno oziroma kritina ne bo dovolj učinkovito pritrjena na svoje  mesto. Ravno zato je še toliko pomembneje, da vam pri montaži kritine pomagajo za to usposobljeni strokovnjaki.…